Beleidsplan Zaans Senioren Koor 2018-2023


De historie:
Het koor bestaat ongeveer 70 jaar en is samengesteld uit een al lang functionerend ouderenkoor en een koor dat op initiatief van een welzijnsinstelling is opgericht.


Het heden
Vanaf december 2017 heeft het koor een nieuwe naam, officiële statuten en een huishoudelijk reglement evenals een inschrijving bij de belastingdienst en de kamer van koophandel.

De toekomst:


Muzikaal
• In stand houden en versterken van ledenbestand
• Het op peil houden van het aantal concerten
• Het verhogen van de kwaliteit
• Het versterken van de onderlinge samenhang.

Bestuurlijk
• Het versterken van het bestuurlijke apparaat
• Het versterken van de ondersteunende commissie(s)
• Het versterken van de financiële onderbouwing
• Het continu werken aan de vergroting van het ledental
• Het in stand houden van en versterken van het muziekarchief
• Het versterken van de rol op facebook en de eigen website
• Het versterken van de PR


De doelstelling
• Het behoud van een breed seniorenkoor dat haar werkterrein over geheel Zaanstad heeft.
• Het behouden van een sterk bestuur met een gestructureerde organisatie.

 

U kunt dit allemaal steunen met o.a. een donatie of een bezoek aan een onzer concerten (zie agenda)

04-04-2023