Wij wensen u nog een gezellig zingend 2024. Kom eens kijken en luisteren

Iedere dinsdag middag van 14.00 tot 16.00 uur, bent U welkom.

Kom eens kijken en luisteren en wellicht heeft u zin  om  mee te komen zingen. Het is best  aanstekelijk hoor!!

Zaans Senioren Koor

Repetitie: iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Recreatiezaal "De Meerpaal"

Hoofdingang Panneroodstraat 89. 

1503 XM Zaandam

Repetitieruimte Tjotterlaan 69

Bankrekening nr.  NL 31 ABNA 0812632052

Inschrijving kvk:  Nr. 70351678

Belastingnumer:  8582.83.049

 

 

Voor emailcontact: Pagina 2

Voor foto's: Pagina 3

Ons beleid: pagina 4

Voor Weetjes pagina 5