Repetities op iedere dinsdag middag van 14:00 - 16:00 uur

21-05-2024 Geen repetitie maar optreden in Saenden om 11:00 uur. Alleen voor bewoners zorgcentrum

25-06-2024 laatste repetitie voor het zomer reces

03-09-2024 Eerste repetitie na zomer reces